Amsterdams gevecht

Burgemeester Van der Laan wil vechtsportgala’s in Amsterdam verbieden, omdat ze een broedplaats zouden vormen voor misdadige activiteiten. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) moet hem daarbij helpen. Al eerder kon Amsterdam met behulp hiervan dit jaar een pizzeria sluiten waar in drugs werd gehandeld. Als juridisch instrument wil de burgemeester verder een wet uit de kast halen die wel vaker wordt gebruikt als andere middelen tekortschieten: Bibob, de afkorting die staat voor ‘bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’.

Dat er (ex-)criminelen kunnen worden gelinkt aan sommige vechtsportgala’s, lijdt geen twijfel. Een Amsterdamse drugshandelaar die twintig jaar straf uitzit wegens het plegen van een dubbele moord, is de man achter de freefightgala’s van de organisatie Golden Glory, die in de Passengers Terminal worden gehouden. De oprichter en eigenaar van It’s Showtime, promotor van kickboksgala’s in de Arena en de Sporthallen Zuid, is veroordeeld wegens betrokkenheid bij bedreiging en mishandeling.

Van der Laan heeft zijn conclusies getrokken uit een onderzoek dat waarnemend burgemeester Asscher eerder dit jaar door ambtenaren en de politie heeft laten verrichten. Uit hun rapportage zou blijken dat de boks- en freefightgala’s als netwerkbijeenkomsten voor criminelen fungeren.

Dat zou heel goed waar kunnen zijn, maar zou het de burgemeester lukken om aan zulke samenkomsten een einde te maken door de vechtsportgala’s te verbieden? Of door de organisatoren van deze evenementen met behulp van de Bibob onder de loep te nemen? Die wet biedt de overheid de mogelijkheid om de antecedenten van personen met wie zij te maken krijgt, bijvoorbeeld doordat zij vergunningen aanvragen, uitgebreid door te lichten. Bibob wordt toegepast als het vermoeden bestaat dat criminele organisaties misbruik maken van de door de overheid verleende faciliteiten of vergunningen.

Overigens strekt de wet straks, als het aan minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) ligt, nog veel verder. Als het parlement ermee instemt, worden ook avondkappers en belwinkels, hoewel ze geen vergunning nodig hebben, zonodig aan zo’n onderzoek onderworpen. Het is het vlak dat in Nederland steeds meer helt: het openbaar bestuur dat op de stoel van de rechter plaatsneemt.

De op de gala’s uitgeoefende vechtsporten zijn zelf niet verboden, al is over de schoonheid ervan discussie mogelijk. Zij zijn dus niet het punt. Het gaat Van der Laan om de organisatoren zelf, het publiek dat zij ontvangen en de gelegenheid die de gala’s sommige toeschouwers blijkbaar bieden om afspraken te maken over toekomstige criminele daden.

Een verbod wringt. Het zou ook dat deel van het publiek treffen dat het slechts om het spektakel te doen is, en de sporters zelf. En wat moet de burgemeester als bijvoorbeeld een vipbox in de Arena plaats blijkt te bieden aan een misdadige bende. De thuiswedstrijden van Ajax verbieden?