Zijn feiten kloppen niet

Wie bent u?

Anne Reinders, 23, Nederlandse student in New York

Welke invloed had 9/11 op u?

„Ik wil leraar aardrijkskunde worden. Ik heb in mijn stage in Nederland gemerkt dat het goed werkt om de actualiteit in mijn lessen te betrekken. Ook 9/11 is daarvoor zeer geschikt. Ik kan tegen de kinderen zeggen: dit is in mijn leven gebeurd.”

Wat vindt u van Wilders?

„Helemaal niks. Zijn standpunten slaan nergens op, zijn feiten kloppen vaak niet eens. Tegelijk vind ik het knap dat hij hier vandaag staat. Ben ik daarom als Nederlander trots op hem? Eerlijk gezegd wel een beetje.”

Wat is de oplossing voor het islamitisch centrum?

„Maak het niet groter dan nodig is, als ze het een paar blokken verderop bouwen is alles opgelost.’’