Turks 'ja' tegen grondwet

Een meerderheid van de Turkse kiezers heeft gisteren voor 26 grondwetswijzigingen gestemd die Turkije moeten klaarstomen voor toetreding tot de Europese Unie. De overwinning is een steun in de rug voor de regeringspartij, die vooral stemmen krijgt uit de opkomende islamitische middenklasse. Maar het referendum bevordert ook de polarisatie tussen de regeringsaanhang en de oude, seculiere elite, die gestaag macht verliest.

Van de kiezers stemde 58 procent voor aanpassing van de grondwet uit begin jaren tachtig toen militairen het land bestuurden. Onder meer wordt de immuniteit van de coupplegers van toen geschrapt en wordt het mogelijk gemaakt militairen te vervolgen voor civiele rechtbanken. Ook de benoemingsprocedure van rechters wordt veranderd. Oppositiepartijen vrezen dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in gevaar komt. Volgens de regering volgen de aanpassingen enkel de adviezen van de EU.

De speciale rapporteur voor Turkije van de EU, Ria Oomen, zei: „Dit is een eerste stap naar verdere modernisering en democratisering van Turkije.” Ze wees erop dat het huidige Constitutionele Hof veel hervormingen die Europa van Turkije eist, heeft geblokkeerd. De AK-regering trad acht jaar geleden aan met de belofte van democratische hervormingen, maar daar is nog weinig van terechtgekomen.

Turkije: pagina 4