Op onzin is Wilders in New York niet te betrappen

Geert Wilders toonde zich in zijn speech bij Ground Zero geslepen redenaar. Geen al te radicale of provocerende uitspraken. Maar klopt alles wat hij zei?

Honderden bezoekers luisterden afgelopen zaterdag naar de veelbesproken speech van PVV-leider Geert Wilders in New York, tijdens de herdenkingen van de aanslagen op 11 september 2001.

De toespraak van Wilders is met enige opluchting ontvangen: zijn tekst was minder radicaal en provocerend dan werd verwacht. Wellicht hield Wilders zich in omdat hij graag door wil onderhandelen over een CDA/VVD-kabinet, waaraan zijn partij PVV gedoogsteun geeft.

Wilders is er in ieder geval in geslaagd zijn bewonderaars onder Amerikaanse islam-bashers tevreden te stellen en tegelijkertijd het informatieproces in Nederland niet te laten ontsporen. Wilders is een geslepen politicus. Wie dacht dat hij bij Ground Zero baarlijke nonsens zou uitkramen, heeft hem onderschat.

Maar wat zei hij precies? En klopte ook alles wat hij zei?

Zo zei Wilders zei dat tweederde van de moslimimmigranten in Nederland deels of compleet begrip hadden voor de terroristen die de aanslagen van 11 september 2001 pleegden. Is dat zo? Ja, die cijfers blijken te kloppen. Maar het onderzoek waaruit Wilders citeert, was van begin af aan omstreden.

Zo staat er wel meer in de toespraak dat niet per se onjuist is, maar evenmin berust op onweerlegbare feiten. En hij hanteert beproefde retorische technieken. Ter illustratie:

(...) That is exactly why they were targeted. They constituted an insult to those who hold that there can be no peaceful cooperation among people and nations without submission to Sharia. (...)

Waarom de aanslagen van 11 september 2001 zijn uitgevoerd, is onderwerp van hevige discussie, maar het argument „om de VS te islamiseren” of „New York te onderwerpen aan de sharia” is een van de minst genoemde. Ook Bin Laden heeft zelden gesproken over de invoering van de sharia in het Westen. Al-Qaeda’s basisideologie is er eentje van verdrijving van de agressor, in Saoedi-Arabië en met name Palestina. Of dat terecht is, is natuurlijk ook betwistbaar, maar wat Wilders hier noemt, zijn in elk geval niet de door Al-Qaeda genoemde redenen. Al-Qaeda heeft de zaken nooit zo helder gesteld als Wilders dat deed. Dit is dus speculatieve retoriek.

Je zou ook, en met even weinig bewijs, kunnen beweren dat de Twin Towers waren uitgezocht om logistieke redenen, omdat ze door hun hoogte met een vliegtuig makkelijker te raken waren. Of omdat ze symbool stonden voor de Amerikaanse economische macht, net zoals het Pentagon, een ander doelwit, symbool staat voor de Amerikaanse militaire macht en het Capitool voor de Amerikaanse politieke macht. Als je de doelwitten op een rij zet, dan zit daar wel degelijk een lijn in, maar ook dat blijft speculeren.

(...) An overwhelming majority of Americans is opposed to building this mosque. So is an overwhelming majority everywhere in the non-Islamic world. (...)

Dagblad The New York Times berichtte op 1 augustus dit jaar over een opiniepeiling van Rasmussen Reports waaruit bleek dat 54 procent van de volwassen Amerikanen tegen de bouw van een moskee in de buurt van Ground Zero was. Volgens een peiling van Fox News vindt 64 procent van de Amerikanen dat het verkeerd zou zijn een islamitisch cultureel centrum te bouwen zo dicht bij Ground Zero. 30 procent vond dat dit wel kon. Een peiling van televisiezender CNN van begin augustus wees uit dat 68 procent van de Amerikanen tegen was en 29 procent voor. Opnieuw bleken kiezers van beide grote partijen in meerderheid tegen.

(...) In a poll, two thirds of the Muslim immigrants in the Netherlands expressed partial or full understanding for the 9/11 terrorists. (...)

Het weekblad Contrast hield in september 2001, kort na de aanslagen, een opiniepeiling onder 426 Nederlandse moslims. Ruim 36 procent daarvan zei zich de vreugde van sommige moslims na de aanslagen te kunnen voorstellen. Op de vraag ‘Hebt u begrip voor de aanslagen in de Verenigde Staten’ antwoordde 20 procent ‘een beetje’ en 47 procent ‘ja’.

Maar een duik in het archief laat zien dat toen ook al twijfels bestonden bij de kwaliteit van de peiling. Hoogleraar methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek Harm ’t Hart zei toen dat de steekproef niet groot genoeg was en dat de groep geen dwarsdoorsnede van de moslims in Nederland betrof. Een ander probleem was de vraagstelling, stelde ’t Hart. „Begrip betekent alleen dat je je kunt verplaatsen in de mensen die de aanslagen pleegden; het wil niet zeggen dat je ze goedkeurt.”

Speech Wilders: pagina 6

Analyse complete toespraak op nrc.nl/binnenland