next denkt Niet altijd selecteren

Nrc.next heeft besloten vandaag de hele speech af te drukken die PVV-leider Geert Wilders zaterdag in New York hield bij een demonstratie tegen de zogenoemde Ground Zero-moskee. Aan die beslissing ging een discussie op de redactie vooraf over enkele steeds terugkerende dilemma’s. Geven we op deze manier niet te veel ruchtbaarheid aan een relatief kleine demonstratie? Maken we de toespraak niet belangrijker dan hij is? En laten we daardoor bepaalde stemmen in het islamdebat, zoals die van Wilders, de discussie niet te zeer overheersen?

Allemaal plausibele vragen. Toch publiceren we de hele speech, met een analyse erbij waarin we onderzoeken in hoeverre Wilders zich aan de feiten houdt. De afweging daarbij is als volgt. Wij schatten in dat er over de moskeetoespraak nog uitgebreid wordt nagepraat – in journaals, talkshows én aan de formatietafel. Zo noemde CDA-senator Hans Hillen, die vooraf nog vreesde voor de gevolgen, de „gematigde toon” van Wilders al een bewijs dat het hem „ernst is met de formatie”. Om zulke reacties op waarde te kunnen schatten is het van essentieel belang om de gehele speech te kennen. Het probleem is echter dat de meeste traditionele media, van kranten tot tv, die volledigheid zelden bieden. Op die manier ontspint zich meestal een discussie, op televisie, opiniepagina’s en internetfora, gebaseerd op enkele door redacties ‘nieuwswaardig’ geachte passages en fragmenten. Wie geen tijd of zin had om naar de toespraak te kijken, of die op internet na te lezen, kan daardoor moeilijk beoordelen wat er van al die meningen klopt. Die lacune in kennis willen wij voorkomen door de volledige tekst af te drukken, met een analyse daarvan, relevante context en portretjes van bezoekers aan Ground Zero op zaterdag. Want hoewel de mantra van nrc.next nog altijd ‘selectie en duiding’ is, geeft niet selecteren soms meer duiding.

Rob Wijnberg

hoofdredacteur nrc.next

Twitter: @robwijnberg