Den Haag alleen in EU

Nederland staat in de Europese Unie opnieuw alleen in zijn verzet tegen verdere stappen die het EU-lidmaatschap van Servië dichterbij brengen. Dat bleek afgelopen weekend bij informeel beraad van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel.

Een grote meerderheid wil dat Servië snel beloond wordt voor de bereidheid, vorige week, om een resolutie bij de VN over Kosovo aan te passen. Servië heeft onder druk van de EU toegezegd dat het gaat praten met Kosovo.

Die beloning zou zijn dat Servië een stap dichter bij het kandidaat-lidmaatschap van de EU komt. Servië heeft dat lidmaatschap aangevraagd, maar tot nu toe wilden Duitsland en Nederland niet dat die aanvraag werd voorgelegd aan de Europese Commissie. Die moet de aanvraag onderzoeken en er een mening over geven voordat een land kandidaat-lid kan worden.

De Duitse minister Guido Westerwelle gaf aan dat Duitsland zo’n volgende stap niet langer wil tegenhouden. Nederland wel. Vorige week al bleek dat er voor Den Haag niets veranderd is nu Servië de tekst bij de VN heeft aangepast, ook al juicht het die stap toe.

Nederland is al jaren een van de weinige landen die de toenadering van Servië tot de EU tegenwerken, omdat dit eerst beter zou moeten samenwerken met het Joegoslavië-tribunaal. Volgens betrokkenen zal Luxemburg pogen Nederland op andere gedachten te brengen.

    • Petra de Koning