Correcties & aanvullingen

Merkel

Het bijschrift bij de foto Merkel reikt prijs uit aan tekenaar van islam-cartoon (9 september, voorpagina) vermeldde dat het schilderij op de achtergrond Jezus’ hemelvaart afbeeldde. Het betreft echter een negentiende-eeuwse kopie van een schilderij van Rafaël dat de zogenoemde transfiguratie afbeeldt (Matteüs 17:1-5).