Opinie

    • Paul Luttikhuis

Vrees alleen de nieuwe infrastructuur

Uit het onderzoekUit het onderzoek

Rekenen met klimaat is niet meer zo populair als een paar jaar geleden. Maar als je de uitkomsten een beetje relativeert, kan het soms toch leiden tot verrassende conclusies. Zo hebben ecologen van het Carnegie Institution in een in het tijdschrift Science (alleen de samenvatting, lees ook hier en hier) gepubliceerde studie een aardige rekensom gemaakt.

Steven Davis, Ken Caldeira e.a. hebben onderzocht wat er met de kooldioxideconcentratie zou gebeuren als er vanaf heden geen nieuwe apparaten, voertuigen, elektriciteitscentrales, enzovoort meer zouden worden gebouwd die werken op fossiele brandstoffen en dus bijdragen aan de opwarming van de aarde. Alles wat er nu is mag gewoon worden gebruikt zolang het nog werkt. Dus een auto een jaar of vijftien, een kolencentrale ongeveer veertig jaar.

De conclusie van dit is een aardig gedachte-experiment: tot 2060 zou er zo’n 500 miljard ton CO2 in de atmosfeer terecht komen, waardoor de concentratie zou oplopen tot ongeveer 430 ppm. Dat is minder dan wat politici als een acceptabel maximum hebben afgesproken. Het zou betekenen dat de gemiddelde aardse temperatuur met niet meer dan 1,3 graden Celsius zou stijgen.

Het goede nieuws is dus volgens Davis en de zijnen dat het nog helemaal niet ‘te laat’ is. Maar het slechte nieuws is, dat de wereld natuurlijk niet van vandaag op morgen stopt met de productie van fossiele-brandstofvreters. Er is dus haast geboden op technologisch gebied om die overgang zo snel mogelijk te maken, want de echte bedreiging komt van de infrastructuur die we nog moeten bouwen (lees hier). Zoals Davis zelf zegt:

The problem of climate change has tremendous inertia. Some of this inertia relates to the natural carbon cycle, but there is also inertia in the manmade infrastructure that emits CO2 and other greenhouse gases.

Ongetwijfeld was het onderzoek mede bedoeld om te laten zien welke draconische maatregelen politici zouden moeten nemen om hun eigen doelstellingen te halen. Het point of no return is nog niet bereikt, maar er zal heel snel heel veel moeten gebeuren om te zorgen dat het ook nooit wordt bereikt.

Roger Pielke Jr. van de universiteit van Colorado in Boulder heeft in de Christian Science Monitor een aardige reactie: een simpele berekening laat zien dat we om de emissies de baas te blijven tot het midden van de eeuw ieder dag het equivalent van één kerncentrale aan nieuwe CO2-vrije energie extra nodig hebben.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis