Wetenschappers in China betrapt

Dat Chinezen goed kunnen kopiëren is bekend. Dat deze kunde zich uitstrekt tot in het wetenschappelijk onderzoek komt als een verrassing. Het Chinese Journal of Zhejiang University Science bericht deze week per brief in Nature dat bij controles is gebleken dat eenderde van de aangeboden manuscripten ‘niet-oorspronkelijk materiaal’ bevat. Het tijdschrift dat door de National Natural Science Foundation in China als een belangrijk academisch blad is aangemerkt, had in oktober 2008 als eerste meegedaan met een proef om ingediende manuscripten te onderzoeken op plagiaat. Daartoe heeft de organisatie CrossRef, waarin meer dan drieduizend wetenschappelijke uitgevers samenwerken, een plagiaatdetector ontwikkeld. Die vergelijkt stukken tekst met een database van eerdere artikelen. Begin juli werd al duidelijk dat ook westerse tijdschriften met plagiaat te maken hebben, zij het op kleinere schaal. Of er in alle gevallen sprake is van fraude valt nog te bezien. Zo gebruiken sommige wetenschappers eigen teksten opnieuw, en is oorspronkelijkheid van paragrafen waarin bijvoorbeeld de methoden en materialen worden beschreven, minder relevant.

    • Rob van den Berg