Quantumhackers leiden cryptografen om de tuin

‘Quantumhackers’ zijn er in geslaagd twee commercieel verkrijgbare quantumcryptografische systemen te kraken, zonder een spoor achter te laten. Hun doel was om zo de technologie van deze cryptografische systemen te verbeteren (Nature Photonics, 29 augustus 2010).

Het ontbreken van sporen is opmerkelijk. De crux van quantumcryptografie is juist dat je nooit aan quantumsystemen kunt meten zonder zo’n systeem te verstoren. Wie dus probeert een ‘quantumsleutel’ af te lezen waarmee geheime berichten worden gecodeerd, verandert daarbij onvermijdelijk de sleutel zelf en verraadt zijn afluisterpraktijken.

In theorie dan. Want in de praktijk is het Lars Lydersen van de Noorse universiteit van Trondheim en collega’s gelukt om toch ongemerkt de quantumsleutels te bemachtigen die in de twee systemen werden uitgewisseld.

In beide systemen stuurt Alice (de gebruikelijk benaming voor de verzender van een boodschap) haar geheime quantumsleutel naar Bob (de ontvanger) door de bits ervan – de nullen en enen – te verpakken in de twee quantumtoestanden van lichtdeeltjes. Bob leest daarna die bits uit met behulp van een detector die de quantumtoestand van de lichtdeeltjes meet.

Stel nu dat Zoë de lichtdeeltjes stiekem onderschept. Dan verstoort zij de quantumtoestanden daarvan zozeer, dat Bob en Alice het meteen in de gaten hebben wanneer zij na afloop hun sleutels vergelijken.

Lydersen en collega’s omzeilden precies dit punt met een aanval op een zwak punt in de technologie van de systemen. Ze ontregelden Bobs uitleesdetector door die voortdurend met een laserpuls van 1 milliwatt te verblinden. De clou was dat Bobs detector daarna nog wel op een klassieke manier bits kon aflezen. De detector vatte een korte extra lichtpuls telkens op als een ‘1’, ongeacht de quantumtoestand van die puls dus.

Daarna was het een koud kunstje om de sleutel van Alice te onderscheppen. Zoë las simpelweg de quantumtoestanden van de fotonen uit. En misleidde intussen Bob door bij elke ‘1’ van Alice snel een lichtpuls naar hem te sturen. Zelfs na vergelijking van de sleutels hadden Bob en Alice niks in de gaten.

Het idee van quantumcryptografie is daarmee niet onderuitgehaald. Ook de auteurs zeggen dat quantumcryptografie nog steeds de beste kansen biedt op veilige versleuteling van berichten. Maar aan de technische uitvoering, zoals de uitleessystemen, zitten haken en ogen.

De twee systemen zijn vóór publicatie van het werk in Nature Photonics aangepast.Margriet van der Heijden

    • Margriet van der Heijden