EU-lidstaten offeren hun soevereiniteit niet op

Volgens Charles Kupchan is de Europese Unie ten dode opgeschreven. Landen die hun soevereiniteit hebben opgeofferd, zouden die nu weer opeisen. Maar geen enkele EU-lidstaat offert zijn soevereiniteit op. Lidstaten dragen slechts bepaalde bevoegdheden over, nodig voor het vervullen van de doelstellingen van de Unie. Zo staat het in het Verdrag van Lissabon. De EU bestond en bestaat uitsluitend uit soevereine staten. Alleen die kunnen toetreden tot de Unie. Ten onrechte spreekt Kupchan over een Europese deelname aan oorlogen in Irak en Afghanistan. Een Europese deelname was en is er niet. Sommige Europese staten namen of nemen deel.

Bij een evenmin nader omschreven ‘collectief Europa’ vergist Kupchan zich opnieuw over het Verdrag van Lissabon. Dit leverde geen ‘president van de Unie’ op, maar een voorzitter van de Europese Raad voor 2,5 jaar. Hij klaagt over allerlei belemmeringen en het roulerend voorzitterschap van België, dus verwart voorzitterschap en leiderschap, maar miskent ook de belangrijke rol van de kleine staten door hun relatief grote stemmenaantal in de supranationale instellingen EU-Raad en Europees Parlement. Hoe kleiner de staat, hoe groter zijn supranationale invloed.

Mr. R. Misset

Amsterdam

    • Mr. R. Misset