EU-burgers wíllen juist geen federaal Europa

Illustraties Cyprian Koscielniak

De conclusie van Charles Kupchan dat de EU ten dode is opgeschreven, is gebaseerd op de vooronderstelling dat de Unie een federale staat naar het voorbeeld van de VS moet worden of niet kan bestaan (Opinie & Debat, 4 september). Kupchan omschrijft het Verdrag van Lissabon derhalve als een afgezwakte versie van het Europees Grondwettelijk Verdrag dat in 2005 is afgewezen.

De belangrijkste reden voor de kiezers om dat verdrag te verwerpen was juist dat zij géén federale Europese superstaat willen. Het Verdrag van Lissabon voldoet aan die wens door de EU op een fundamenteel andere leest te schoeien. De Unie is een nieuw soort samenwerkingsverband en kan worden omschreven als een Unie van burgers en lidstaten, waarin het bestuur van de Unie aan vergelijkbare maatstaven van democratie en rechtsstaat moet voldoen als dat van de lidstaten. Zo bezien is de Unie niet ten dode opgeschreven, maar heeft zij de toekomst.

Jaap Hoeksma

Amsterdam

    • Jaap Hoeksma