Eindje fietsen

Van mijn kinderen mag ik niet roken en ze hebben gelijk.

En toch snel ik met een smoes naar de winkel om een pakje sigaretten te kopen.

Onderweg krijg ik een sms van mijn dochter dat ze een eindje is gaan fietsen.

Terwijl ik sta te betalen, zie ik bij de kassa naast mij een giechelend meisje met twee vriendjes.

Het is mijn dochter, die een wanstaltig grote zak snoep staat af te rekenen.

Annemiek Siccama

De rubriek ik@nrc.nl wordt geschreven door lezers.De maximale lengte bedraagt 120 woorden.Inzenden kan via het formulier op de website van krant: ww.nrc.nl/ik

    • Annemiek Siccama