Duits verzet tegen nieuwe bankregels

Duitse en Amerikaanse bankentoezichthouders zijn met elkaar in aanvaring gekomen over de invoering van nieuwe internationale regels voor banken. De Duitsers willen de termijn waarop de nieuwe regels ingaan verlengen tot tien jaar, de Amerikanen houden vast aan de afgesproken vijf jaar.

Dat hebben vier bronnen gemeld aan persbureau Bloomberg. De toezichthouders vergaderen dit weekend in het Zwitserse Basel om samen met collega’s uit 25 andere landen te proberen een definitief akkoord te sluiten over de nieuwe bankenregels, Basel III genoemd. Formeel moet dit weekend alleen vastgesteld worden hoe hoog de kapitaalbuffers zullen worden waaraan banken zich moeten houden. Maar de Duitsers hebben een conceptakkoord van enkele weken geleden ook al niet ondertekend in afwachting van de laatste voorstellen over de buffers.

Duitse banken (en ook veel andere Europese banken) zouden harder getroffen worden door een voorgestelde kapitaalbuffer van 6 procent, omdat zij anders dan hun Amerikaanse concurrenten minder goed gekapitaliseerd zijn. Daarom zouden de Duitsers voor een langere overgangstermijn pleiten. De associatie van Duitse banken berekende dat bij een kapitaalbuffer van 6 procent (tegenover elke 100 euro aan leningen moet de bank minimaal 6 euro kapitaal aanhouden) de tien grootste Duitse banken 105 miljard euro extra aan kapitaal aan zouden moeten trekken. De huidige buffer ligt op 4 procent.

Eerder al publiceerde het Basels Comité, waarvan president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank voorzitter is, de rest van het pakket. Daarin staan onder meer regels voor uit welk soort kapitaal de buffers mogen bestaan en hoe hoog de liquiditeitsbuffers moeten zijn die een bank moet aanhouden om aan haar verplichtingen te voldoen. De regels moeten goedgekeurd worden door de G20 en zullen in 2013 ingaan.