'Bouw ín stad, niet suburbaan'

Bouw geen nieuwe wijken meer. Bouw in de stad. Die oproep doet Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol vandaag in NRC Weekblad.

Het College van Rijksadviseurs (CRA), waarvan de Rijksbouwmeester deel uit maakt, heeft kritiek op de geplande ‘Schaalsprong Almere’, de grootscheepse nieuwbouwoperatie die de komende decennia voorziet in 60.000 woningen in Almere. Als alternatief wijst het college bouwen op locaties in Amsterdam-Noord en Zaanstad. „Sail heeft de potentie van het water weer eens laten zien. Geef de Zaan en het IJ betekenis voor het wonen met een mix van wonen en werken.” Over bouwen in Almere zegt Van der Pol: „Maak het centrum af, benut de spoorknooppunten. Almere-Haven kan het Nice van Almere worden.”

Bij ongewijzigd beleid zal over dertig jaar 22 procent van Nederland bebouwd zijn. Als men kiest voor binnenstedelijk bouwen is dat 17 procent. „Stop de suburbanisatie”, zegt Van der Pol. „We hebben nu bijna vijftig Vogelaarwijken en als we blijven bouwen in de wei hebben we er straks honderdvijftig.” Vogelaarwijken zijn de probleemwijken die extra aandacht van de overheid krijgen. „Nieuwe wijken tasten niet alleen het landschap aan, ze trekken ook bestaande wijken leeg.”

Off the record zeggen hoge ambtenaren van de gemeente Amsterdam dat binnenstedelijk bouwen in Amsterdam-Noord en Zaanstad mogelijkis. Nieuwbouw: Weekblad pag. 12

    • Tijs van den Boomen