Waarom verbrand je een Koran?

opinext@nrc.nl

In nrc.next van 8 september staat dat de Amerikaanse generaal Petraeus tegen het idee is van een dominee uit Florida om op 11 september een Koran te verbranden. De Amerikaanse militairen in islamitische landen zouden gevaar lopen. De vraag is echter wat überhaupt de reden zou zijn om deze actie door te zetten. De Koran is voor zijn aanhangers het woord van God en dient als heilig te worden beschouwd. Een dominee zou de waarde van een Koran als geen ander moeten kunnen begrijpen. Het is puur sadisme om opzettelijk iemand pijn te doen en te willen vernederen. Of gaat het om een ‘tit for tat’-situatie: op 9/11 zijn mensenlevens verloren gegaan door een aanval van extremisten, dus mag er een tegenaanval komen door alle islamieten over een kam te scheren en bewust hun gevoelens te krenken?

Door het verketteren van deze mensen handelt de dominee geen haar beter dan de moslimextremisten die verantwoordelijk zijn voor de aanslagen. Is het niet zinvoller om op 11 september te herdenken wat er destijds fout is gegaan waardoor een extremistische groepering noodzaak zag tot een aanval op de VS? Is het niet wijzer te werken aan een betere verstandhouding tussen religieuze groeperingen en seculiere om zulke situaties te voorkomen?

Saskia Stoker

Amsterdam

    • Saskia Stoker