Staatsbos kapt bomen, plan volgt

Staatsbosbeheer ziet zich in Europees beschermde natuurgebieden gedwongen bomen te kappen, nog voordat het officiële beheerplan voor dat gebied klaar is en burgers inspraak hebben gehad.

Staatsbosbeheer zegt dat de werkzaamheden kunnen worden gezien als regulier onderhoud. „Met de aanwijzing tot Natura 2000-gebied is al wel duidelijk welke richting het beheer uit zal gaan”, zegt een woordvoerder.

Een woordvoerder van minister Verburg (LNV, CDA) onderschrijft dit en noemt zulke werkzaamheden onderdeel van het reguliere beheer van het bestaande natuurgebieden. „En dat je daarbij de doelen in het beheerplan voor Natura 2000 alvast in het oog houdt, is logisch.”

In het Ulvenhoutse Bos bij Breda is Staatsbosbeheer onlangs begonnen met de kap van grote aantallen bomen, zodat er meer licht op de ondergrond valt en de natuur van de ‘ecologische ondergang’ kan worden gered. Wachten op het Europese beheerplan was niet verantwoord, aldus Staatsbosbeheer.

Bosbeheerders kunnen de inspraakprocedures voor de beheerplannen van de Natura 2000-gebieden niet beginnen, doordat ze moeten wachten op het actieplan Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Met dit landelijke plan wil het kabinet bij natuurgebieden de uitstoot van stikstof door landbouw, verkeer en industrie verminderen. Het moet eind dit jaar klaar zijn. „Veel beheerplannen staan in de file”, zegt directeur Jan Jaap de Graeff van Vereniging Natuurmonumenten.

Nederland telt 162 Natura 2000-gebieden. Elk geniet bescherming om specifieke natuur, zoals bos, water, duin en hei.

    • Arjen Schreuder