Probleem bij pensioenen neemt toe

De financiële positie van de vijf grootste Nederlandse pensioenfondsen is in de maand augustus danig verslechterd, maar is nog niet zo slecht als op het dieptepunt van de kredietcrisis in februari 2009.

De fondsen waarschuwen voor een nieuwe aantasting van hun financiële positie als de meest recente cijfers over de stijgende levensverwachtingen eind dit jaar ook in hun cijfers worden verwerkt.

De vijf fondsen adverteren vandaag en morgen in de dagbladen in een poging hun 8 miljoen aangesloten gepensioneerden en actieve werknemers gerust te stellen. Pensioenonderhandelaar Peter Gortzak van vakcentrale FNV, die intensief betrokken is bij de pensioendiscussie met de werkgevers en de politiek, zei gisteravond in het NOS Journaal dat de „dagkoersen” van eind augustus achterhaald zijn door betere dagkoersen in de afgelopen weken.

De financiële positie van de fondsen is aangetast door de scherpe rentedaling in augustus, die de waarde van hun toekomstige pensioenverplichtingen verhoogt. De verhouding tussen de waarde van hun beleggingen en die van hun verplichtingen, de zogeheten dekkingsgraad, is daardoor verder gedaald ten opzichte van een maand eerder en ten opzichte van eind 2009.

Pensioenfondsen moeten voor elke euro toegezegd pensioen een bedrag aan beleggingen hebben van minimaal 1,05 euro. Dat geeft een dekkingsgraad van 105 procent. De dekkingsgraad van ambtenaren- en lerarenpensioenfonds ABP was eind augustus 88 procent (dit is 10 procentpunt lager dan een maand eerder) en die van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn 94 procent. Op het dieptepunt van de financiële crisis, eind februari 2009, was de dekkingsgraad van ABP 83 procent en van Zorg & Welzijn 85 procent.

Het zorg- en welzijnfonds waarschuwde vanochtend dat de stijgende levensverwachting dit jaar een extra daling van de dekkingsgraad van 5 à 6 procentpunt kan betekenen.

De dekkingsgraad van het bouwnijverheidspensioenfonds is 97 procent, terwijl het metalektropensioenfonds PME op 91 procent uitkomt en het metaalfonds PMT op 85 procent. PME is een van de veertien pensioenfondsen die met toezichthouder De Nederlandsche Bank discussiëren over een verlaging van de pensioenen. PMT kwam eind augustus ook in de gevarenzone, maar wijst pensioenverlaging resoluut van de hand. PMT claimt een dekkingsgraad begin september van 90 procent.

Commentaar: pagina 7

Vraaggesprek: pagina 15