Meer hulp bij verslaving aan wiet en drank

Het aantal alcohol- en cannabisverslaafden dat hulp krijgt is in tien jaar tijd flink gestegen. Maar het aantal heroïneverslaafden dat hulp krijgt is sinds 2000 met een kwart gedaald.

In 2009 deden ruim 72.000 Nederlanders een beroep op de hulpverlening, de helft was verslaafd aan alcohol, wiet of hasj. Dit blijkt uit cijfers van LADIS, het Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem.

Het aantal geregistreerde alcoholverslaafden – degenen die hulp zoeken bij professionele instanties – blijkt met ruim 12.000 te zijn gestegen tot 34.600. In werkelijkheid ligt het aantal drankverslaafden veel hoger. Het overgrote deel zoekt geen hulp, bevestigt het Trimbos-instituut.

Volgens het LADIS-onderzoek zijn effectieve alcoholcampagnes een verklaring voor de forse toename. „De hulpverlening is laagdrempeliger geworden”, aldus een woordvoerder, die benadrukt dat de sterke groei van hulp zoekende alcoholverslaafden de laatste jaren is afgekalfd tot 1 procent.

Het aantal cannabisverslaafden dat professionele hulp krijgt, is in tien jaar tijd ruim verdubbeld: van 3.500 tot 8.800. Daarmee is cannabis de grootste stijger in het onderzoek. „De gebruikers herkennen het als een probleem”, verklaart de LADIS-woordvoerder. Maar ook voor deze groep geldt dat verreweg de meeste gebruikers geen hulp zoeken.

Het aantal heroïneverslaafden dat beroepshulp krijgt is de laatste tien jaar fors teruggelopen. Dit waren er in 2009 nog maar 12.000, een daling van 4.000 in vergelijking met 2000. Voor heroïne geldt dat „ook het gebruik uit de tijd is”, aldus LADIS. „Er komen weinig nieuwe verslaafden bij.”

Een nieuwe verslaving in het afgelopen decennium is het gebruik van de partydrug ghb. Het aantal mensen dat hiervoor hulp krijgt verdubbelde tot 279. De geregistreerde gebruikers zijn in de helft van de gevallen jonger dan 25 jaar. Ten opzichte van andere drugs blijkt ghb relatief veel vrouwen aan te spreken: ruim 30 procent.

Volgens het onderzoek bepaalt de hulp voor alcohol- en cannabisgebruikers bijna de helft van het totale aantal hulpgevallen bij verslaafden. Slechts 4 procent kampt vooral met gokproblemen. Bij 3 procent van de meldingen spelen eetstoornissen of medicijnverslaving een rol.