Herpesvirus in Zeeuwse oesters

In de Oosterschelde is in Japanse oesters het zogeheten Ostreid herpesvirus gevonden. Het virus kan grote sterfte veroorzaken onder de oesters. Het herpesvirus en de oesterziekte die het veroorzaakt, vormen geen risico voor de voedselveiligheid en volksgezondheid, meldde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid gisteren. Het ministerie zegt dat het de eerste keer is dat het herpesvirus in Nederlandse wateren is gevonden. (ANP)