Correcties

Taking Place

In de rubriek vrijdag (Cultureel Supplement, 3 september) beschrijft Raymond van den Boogaard een bezoek aan de tentoonstelling Taking Place in het Rijksmuseum. Bedoeld werd het Stedelijk Museum.

Lot en zijn dochters

In het onderschrift bij het schilderij van Giovanni Francesco Barbieri, dat als illustratie diende bij het artikel ‘De zuster van de Venus van Milo’ (CS, 3 september), is het laatste woord weggevallen en is Lot ten onrechte als vrouwennaam gebruikt. De juiste titel luidt: Lot en zijn dochters Sodom en Gomorra ontvluchtend.