Rotterdam overweegt einde aan filmsteun

De gemeente Rotterdam maakte een einde aan de creatieve industrie in Rotterdam door in te stemmen met het voorstel om de financiële steun aan het Rotterdam Media Fonds (RMF) in te trekken. Daardoor zouden ook de internationale belangen van de Nederlandse filmindustrie worden geschaad.

Dat stellen diverse producenten en andere belanghebbenden in brieven die deze week aan het Rotterdamse stadsbestuur en de gemeenteraad zijn verstuurd. Het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam heeft het college geadviseerd de jaarlijkse subsidie (2,4 miljoen euro) aan het RMF voor volgend jaar te halveren. Vanaf 2012 zou het fonds helemaal geen overheidsgeld meer moeten krijgen. Ook het Nederlands Filmfonds en de regionale omroep RTV Rijnmond hebben protest aangetekend.

Rotterdam moet de komende vier jaar ruim 300 miljoen euro bezuinigen. Het stadsbestuur beraadt zich begin volgende week over de keuzes die het moet maken. „Het RMF fungeert niet alleen als aanjager van economische bedrijvigheid in de lokale mediasector [...], het RMF is ook voor de gehele Nederlandse filmindustrie een onmisbare financieringsschakel”, schrijft de Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten.

Rotterdam voert sinds 1996 een voor Nederland uniek stimuleringsbeleid voor de audiovisuele sector. Producenten kunnen tegen relatief aantrekkelijke voorwaarden in Rotterdam aan de slag. In ruil daarvoor profiteren stad en regio van de noodzakelijke extra uitgaven die productiemaatschappijen vervolgens moeten doen.

Achttien in Rotterdam gevestigde producenten menen dat de stad aan kapitaalvernietiging doet als het RMF wordt opgedoekt. Het vorig jaar geïnvesteerde bedrag van bijna 2,5 miljoen euro heeft volgens hen een rendement opgeleverd van 6,7 miljoen. Zij vrezen dat Rotterdam imagoschade oploopt en voorspellen een uittocht van hogeropgeleiden als het advies wordt overgenomen.

Rectificaties / gerectificeerd

Correcties & aanvullingen

De eerste zin van het artikel Rotterdam overweegt einde aan filmsteun (9 september, pagina 9) wekt de indruk dat de gemeente Rotterdam heeft besloten de financiële steun aan het Rotterdam Media Fonds in te trekken. Het betreft een voorstel.

    • Mark Hoogstad