Minder geld voor bouw van sociale woningen

Woningcorporaties gaan de komende jaren veel minder woningen bouwen dan ze van plan waren. Ze stellen projecten uit, passen ze aan, of blazen ze helemaal af. Reden is dat hun vermogenspositie steeds slechter wordt.

Dat concludeert de financieel toezichthouder op de woningcorporaties, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), in een nog niet gepubliceerd rapport over de voorgenomen investeringen van corporaties. De bouw van het aantal huur- en koopwoningen tussen 2010-2014 is 24 procent lager (80.000 huizen) in vergelijking met de prognose van twee jaar geleden, die de periode 2008-2012 besloeg. Als de prognoses van de corporaties te positief zijn, wat vaak zo is, kunnen de aantallen zelfs nog lager uitvallen.

Deze week waarschuwde directeur Nico Rietdijk van de branchevereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers NVB al dat er volgend jaar slechts 43.000 nieuwe woningen zullen worden gebouwd. In 2009 waren dat er nog 83.000.

De corporaties trekken de komende jaren wel meer geld uit voor woningverbetering en onderhoud. Directeur Jan van der Moolen van het CFV: „Ze hebben samen 2,4 miljoen huurwoningen. Die moeten eerst goed onderhouden worden.”

De corporaties voorzien ook minder sloop en minder uitgaven aan leefbaarheid.

Het CFV constateert in zijn rapport ook dat de financiële positie van de corporaties alsmaar verslechtert. Van der Moolen: „Die trend is vorig jaar ingezet, maar wordt steeds sterker.”

De solvabiliteit van de sector daalt van 31,6 procent in 2008 tot 24,9 procent in 2018. Bijna de helft van de vijftig grootste Nederlandse woningcorporaties heeft 2009 met verlies afgesloten, bleek onlangs uit onderzoek van Het Financieele Dagblad.

Corporaties hebben te maken met stijgende bouwkosten en bedrijfslasten. Van der Moolen verwacht dat de bedrijfslasten de komende jaren minder snel groeien. „Corporatiedirecteuren zijn druk bezig met plannen om activiteiten en personeel te schrappen. Maar die zijn nog te pril om terug te zien in de cijfers.”

De bouwkosten zullen wel nog fors stijgen. De stichtingskosten van een woning bedragen nu zo'n 170.000 euro, in 2014 al 22.000 euro meer. Het CFV noemt dat opvallend, gezien de huidige crisis op de bouwmarkt.

De inkomsten van corporaties bestaan vooral uit verhuur en verkoop van woningen. Corporaties verwachten nauwelijks een terugval in verkopen. En de huurinkomsten worden wellicht hoger als het beoogde minderheidskabinet van VVD en CDA er komt. Van het CDA mogen de huren gemiddeld 5 procent extra stijgen de komende vier jaar.

De VVD is zelfs voor 10 procent hogere tarieven tot 2015, bovenop de gebruikelijke paar procent per jaar. De Woonbond en Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, hebben voorgesteld de huren 1 procent bovenop de inflatie te laten stijgen.

    • Oscar Vermeer