Fractieleiders op de plek gezet

Door Herman Tjeenk Willink aan te stellen als informateur heeft de koningin de fractieleiders even terug op hun plaats gezet. Herhaaldelijk is afgeweken van de staatsrechtelijke mores tijdens deze formatie. Maar die dient via de koninklijke weg te verlopen, is haar boodschap.

pagina 10