Ds Jones speelt met vuur in VS

De dominee van een kerk met vijftig leden brengt Washington in de problemen.

Zijn plan om zaterdag, 9/11, korans te gaan verbranden roept heftige reacties op.

Een tot voor kort obscure dominee van een kerkje van amper vijftig leden in Florida heeft de Amerikaanse regering de stuipen op het lijf gejaagd. Het plan van dominee Terry Jones om zaterdag, op de negende verjaardag van de aanslagen van 9/11, korans te gaan verbranden is in uitzonderlijk harde bewoordingen veroordeeld door een reeks hoge regeringsfunctionarissen.

Washington vreest dat het plan van Jones, dat internationaal aandacht begint te trekken, de inspanningen van president Obama om de banden met de islamitische wereld aan te halen teniet zal doen. Ondanks de grote prioriteit die Obama geeft aan dat streven, heeft het tot nog toe weinig opgeleverd.

Minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton noemde het voornemen het heilige boek van de moslims te verbranden dinsdag „oneerbiedig en schandelijk”. Haar woordvoerder zei dat de kwestie even schadelijk kan zijn voor het Amerikaanse imago in de wereld als de foto’s van mishandeling van Iraakse gevangenen in de Abu Ghraib-gevangenis, die in 2004 naar buiten kwamen.

De kwestie komt op een gevoelig moment. Het plan voor een islamitisch centrum met een moskee in de buurt van Ground Zero in New York heeft veel verzet opgeroepen. Zaterdag wordt op de plaats van de aanslagen een protestbijeenkomst tegen de zogenoemde ‘Ground Zero Mosque’ gehouden (waar onder meer PVV-leider Geert Wilders heeft aangekondigd het woord te zullen voeren).

Volgens opiniepeilingen groeit het wantrouwen van Amerikanen tegen de islam. Zo vindt 28 procent van hen, aldus een recente peiling van Time Magazine, dat moslims niet mogen worden benoemd tot rechter in het Hooggerechtshof. Eenderde zou vinden dat een moslim zich niet kandidaat mag stellen voor het presidentschap (en 24 procent zegt te geloven (abusievelijk) dat Obama een moslim is). Niet meer dan 44 procent van de ondervraagden zegt positieve gevoelens over moslims te hebben.

Jones heeft zaterdag uitgeroepen tot ‘International Burn A Koran Day’, zoals met grote letters op een bord bij zijn kerk staat. Hij zegt met zijn actie te waarschuwen tegen het gewelddadige karakter van de islam. Ook wil hij de boodschap afgeven: „Als jullie ons aanvallen, vallen wij jullie aan.”

Generaal David Petraeus, bevelhebber van alle buitenlandse troepen in Afghanistan, waarschuwt dat de dominee de levens in gevaar brengt van Amerikaanse militairen en burgers in islamitische landen. De koranverbranding zou de missie in Afghanistan extra moeilijk maken.

Op CNN zei Jones dinsdag dat hij de waarschuwing van Petraeus zeer serieus neemt en dat hij veel over de kwestie bidt. Daarmee houdt hij volgens Amerikaanse media de mogelijkheid open dat hij alsnog afziet van zijn plan. Gisteren liet hij weten nog steeds vastberaden te zijn.

Een jaar geleden plaatste Jones een bord met de tekst ‘Islam is van de duivel’ voor zijn kerk. Hoeveel woede dominee Jones ook opwekt, hij staat in de VS in zijn recht. Het Hooggerechtshof heeft in 1989 bepaald dat verbranden van de Amerikaanse vlag ook niet verboden mag worden.

In Washington hielden christelijke, joodse en islamitische leiders uit het hele land dinsdag een spoedbijeenkomst om te spreken over het groeiende anti-islamsentiment in Amerika. Ze veroordeelden „de hoon, de desinformatie en de regelrechte onverdraagzaamheid” tegen Amerikaanse moslims naar aanleiding van de plannen voor het islamitisch centrum.

    • Juurd Eijsvoogel