Anglo Irish Bank wordt opgeheven

De noodlijdende Anglo Irish Bank wordt opgeheven. Dat maakte de Ierse minister van Financiën, Brian Lenihan, gisteren bekend na gesprekken met de Europese Commissie.

Een nieuwe, door de regering gesteunde good bank neemt de spaartegoeden en deposito’s van Anglo Irish over, maar zal geen kredieten verstrekken. Een bad bank neemt de leningen en uitstaande schulden over, en wordt op termijn geliquideerd of verkocht. De naam Anglo Irish verdwijnt.

Anglo Irish kwam vorig jaar in de problemen als gevolg van de zware vastgoedcrisis in Ierland. De bank had 72 miljard euro aan leningen in portefeuille, eenderde van het Ierse bruto binnenlands product (bbp). Het grootste deel was verstrekt aan projectontwikkelaars voor vastgoedprojecten in Ierland en de VS, waarvan de waarde snel verminderde. Bovendien bleken bestuurders van de bank voor tientallen miljoenen persoonlijke leningen uit de boeken te hebben gehouden. Dublin nationaliseerde de bank en gaf driemaal een kapitaalinjectie van in totaal 22,9 miljard euro.

Maar vorige week kondigde Anglo Irish opnieuw aan staatssteun nodig te hebben om een faillissement af te wenden. De bank had over het eerste half jaar een verlies van 8,2 miljard euro geleden. De benodigde kapitaalinjectie zou een nog grotere druk leggen op de overheidsfinanciën en de al wankele kredietwaardigheid van Ierland nog verder aantasten. Volgens de laatste voorspellingen van de Europese Commissie uit mei stijgt het Ierse begrotingstekort dit jaar naar 11,7 procent en de staatsschuld naar 77,3 procent van het bbp. De verwachting is dat dit in 2011 verder zal stijgen.

Dat vooruitzicht noopte de Ierse regering tot deze ingreep. „De realiteit is dat de bank 72 miljard euro open heeft staan – de meerderheid bij rekeninghouders. Als we de bank laten gaan, dan laten we Ierland gaan. Dat kunnen we niet eens overwegen”, zei minister Lenihan gisteren. Hij ontkende dat Dublin tot het plan was gedwongen door de Europese Commissie.

Lenihan maakt, tot ongenoegen van de oppositie, pas in oktober bekend wat de kosten zullen zijn. De centrale bank moet eerst vaststellen hoeveel kapitaal de twee nieuwe banken nodig hebben.

Wel duidelijk is dat de twee geen nieuwe kredieten zullen verstrekken, wat ingaat tegen de verwachtingen van het bestuur van de bank. Zij hadden gehoopt dat er een doorstart kon worden gemaakt als een niche bank voor bedrijven. Ook onduidelijk is hoe lang de liquidatie van Anglo Irish zal duren.