Wetenschap kort

Géén verband tussen burgeroorlogen in Afrika en het klimaat

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. Er is geen enkel overtuigend verband aantoonbaar tussen de vele burgeroorlogen in Afrika en de huidige klimaatverandering. Onderzoek dat dit leek aan te tonen ging uit van een te korte meetreeks en bestudeerde de verkeerde relatie tussen klimaat en conflict. Dat betoogt de Noorse politicoloog Halvard Buhaug deze week in de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Buhaug zet zich daarmee af tegen een PNAS-publicatie in december 2009. De Amerikaanse landbouweconoom Marshall Burke beweerde toen dat voor het eerst wél een relatie tussen temperatuur en conflict was aangetoond. Op grond van zijn bevindingen voorspelde hij een stijging van het aantal Afrikaanse conflicten met 54 procent in 2030, wat veel media-aandacht kreeg. Maar Burke bestudeerde destijds alleen de periode 1981-2002 en nam slechts conflicten in zijn analyse op waarin jaarlijks meer dan duizend doden vielen. Buhaug bestudeerde de periode 1960-2005 en nam ook alle kleine conflicten op. Buhaug vond geen enkel statistisch significant verband en concludeert dat de Afrikaanse burgeroorlogen eerder lijken samen te hangen met het einde van de Koude Oorlog, armoede en vooral met etnisch-politieke buitensluiting.

Slecht slapende baby meer kans op obesitas

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. Slaapgebrek in de baby- en peutertijd verhoogt het risico op obesitas. Voor het kwart van de baby’s en peuters dat ’s nachts het minste slaapt, is het risico bijna tweemaal zo hoog als voor de overige baby’s en peuters. Hoe lang een kind overdag slaapt, maakt geen verschil. Dat noteert de Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine (septembernummer). Gedurende vijf jaar volgden onderzoekers bijna 2.000 kinderen van 0 tot en met 13 jaar. Alleen bij de jongste kinderen (0 tot en met 4 jaar) was de hoeveelheid slaap een voorspeller van de kans dat ze vijf jaar later obesitas hadden.

ESA-satelliet meet weer zwaartekracht

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. De zwaartekrachtsatelliet Goce is gerepareerd en zal zijn metingen hervatten. Dat meldt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Op 8 juli ontstonden problemen in de computers aan boord van Goce. De meetgegevens die de satelliet verzamelt over het aardmagnetisch veld, werden daardoor niet langer naar de aarde gestuurd. Sneller dan gedacht zijn die computerproblemen nu gelokaliseerd en opgelost. Dat gebeurde aan de hand van spaarzame gegevens die nog wel naar de aarde doorkwamen, en met speciaal ontwikkelde software. Daarnaast werd de vloer waarop de computers staan 7 graden Celsius warmer gemaakt.