VS schrikken van 'idioot' plan verbranding korans

De Amerikaanse overheid is in de problemen gebracht door de dominee van een kerk met vijftig leden. Zijn koran-verbrandingsdag roept heftige reacties op.

Dominee Terry Jones poseert bij zijn kerkje in Gainesville (Florida) bij het bord waarop zijn 'verbrand een koran dag' wordt aangekondigd. Foto AP In this photo taken Monday, Aug. 30, 2010, Rev. Terry Jones poses for a photo at the Dove World Outreach Center in Gainesville, Fla. Jones vowed to go ahead with plans to burn copies of the Quran to protest the Sept. 11 terrorist attacks despite warnings from the White House and the top U.S. general in Afghanistan that doing so would endanger American troops overseas. (AP Photo/John Raoux) AP

Een tot voor kort obscure dominee van een kerkje van amper vijftig leden in Florida heeft de Amerikaanse regering de stuipen op het lijf gejaagd. Het plan van dominee Terry Jones om zaterdag, op de negende verjaardag van de aanslagen van 9/11, korans te gaan verbranden is in uitzonderlijk harde bewoordingen veroordeeld door een reeks hoge regeringsfunctionarissen.

Washington vreest dat het plan van Jones, dat internationaal aandacht begint te trekken, de inspanningen van president Obama om de banden met de islamitische wereld aan te halen teniet zal doen. Sinds het begin van zijn presidentschap heeft Obama grote prioriteit gegeven aan dat streven, maar tot nog toe heeft het weinig opgeleverd.

Minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton noemde het voornemen het heilige boek van de moslims te verbranden gisteren „oneerbiedig en schandelijk”. Haar woordvoerder zei dat de kwestie even schadelijk kan zijn voor het Amerikaanse imago in de wereld als de foto’s van mishandeling van Iraakse gevangenen in de Abu Ghraib-gevangenis, die in 2004 naar buiten kwamen.

Minister van Justitie Eric Holder omschreef het plan van Jones in een besloten bijeenkomst volgens aanwezigen als „idioot en gevaarlijk”. En generaal David Petraeus, bevelhebber van alle buitenlandse troepen in Afghanistan, waarschuwt dat de dominee de levens in gevaar brengt van Amerikaanse militairen en burgers in islamitische landen. De koran-verbranding zou de missie in Afghanistan extra moeilijk maken.

Jones heeft zaterdag uitgeroepen tot ‘International Burn A Koran Day’, zoals met grote letters op een bord bij zijn kerk staat. Hij zegt met zijn actie te waarschuwen tegen het gewelddadige karakter van de islam. Ook wil hij de boodschap afgeven: „Als jullie ons aanvallen, vallen wij jullie aan.”

Op CNN zei Jones gisteren dat hij de waarschuwing van Petraeus zeer serieus neemt en dat hij veel over de kwestie bidt. Daarmee houdt hij volgens Amerikaanse media de mogelijkheid open dat hij alsnog afziet van zijn plan.

De kwestie komt op een gevoelig moment. Het plan voor een islamitisch centrum met een moskee in de buurt van Ground Zero in New York heeft deze zomer veel verzet opgeroepen.

Vervolg Koran: pagina 5

Geestelijken hekelen anti-islamsentiment

Zaterdag wordt op de plaats van de aanslagen een protestbijeenkomst tegen de zogenoemde ‘Ground Zero Mosque’ gehouden (waar onder meer PVV-leider Geert Wilders heeft aangekondigd het woord te zullen voeren).

Volgens opiniepeilingen groeit het wantrouwen van Amerikanen tegen de islam. Zo vindt 28 procent van hen, aldus een recente peiling van Time Magazine, dat moslims niet benoemd mogen worden tot rechter in het Hooggerechtshof. Een derde zou vinden dat een moslim zich niet kandidaat mag stellen voor het presidentschap (en 24 procent zegt te geloven (abusievelijk) dat Obama een moslim is). Niet meer dan 44 procent van de ondervraagden zegt positieve gevoelens over moslims te hebben.

In Washington hielden christelijke, joodse en islamitische leiders uit het hele land gisteren een spoedbijeenkomst om te spreken over het groeiende anti-islamsentiment in Amerika. Ze veroordeelden „de hoon, de desinformatie en de regelrechte onverdraagzaamheid” tegen Amerikaanse moslims naar aanleiding van de plannen voor het islamitisch centrum. „Dit is Amerika niet”, zei kardinaal Theodore McCarrick, ex-aartsbisschop van Washington. „Amerika is niet gebouwd op haat.”

In het stadje Gainesville worden tegenacties voorbereid tegen de plannen van hun stadgenoot dominee Jones en zijn kerkje, dat de naam draagt Dove World Outreach Center. Een jaar geleden plaatste Jones een bord met de tekst ‘Islam is van de duivel’ voor zijn kerk, maar dat bleef vrijwel onopgemerkt. Nu verwacht de stad zaterdag grote mediabelangstelling. Er worden interreligieuze gebedsdiensten en een betoging tegen de verbranding voorbereid. „Hij vertegenwoordigt maar dertig mensen in deze stad”, zegt een andere dominee in The New York Times over Jones. „We moeten de wereld duidelijk maken dat dit niet het gezicht van het christendom is.”

In de Afghaanse hoofdstad Kabul demonstreerden maandag enkele honderden mensen tegen de voorgenomen koran-verbranding. Ze riepen ‘Dood aan Amerika’ en verbrandden een pop die dominee Jones moest voorstellen. In Indonesië verzamelden zich demonstranten voor de Amerikaanse ambassade in Jakarta.

In 2006 ontstonden in verschillende islamitische landen heftige rellen naar aanleiding van een cartoon van de profeet Mohammed met een bom in zijn tulband, die maanden daarvoor was verschenen in een Deense krant. Dergelijke protesten worden vaak geregisseerd door politieke of religieuze autoriteiten.

Hoeveel woede dominee Jones ook opwekt, hij staat in de VS in zijn recht. Het Hooggerechtshof heeft in 1989 bepaald dat verbranden van de Amerikaanse vlag ook niet verboden mag worden.

    • Juurd Eijsvoogel