Veel fraude bij pardonregeling

Ongeveer 350 vreemdelingen die een verblijfsvergunning hadden aangevraagd op grond van de pardonregeling, krijgen die niet omdat ze bij de aanvraag gefraudeerd hebben. Dat constateert de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In alle gevallen is aangifte gedaan, wat in enkele zaken heeft geleid tot een gevangenisstraf. (ANP)