Staking dreigt bij De Telegraaf

Ondernemingsraad en directie van De Telegraaf spraken af hoge salarissen te bevriezen. De vakbonden dreigen nu met een staking.

Lang was er geen betere werkgever in de Nederlandse dagbladwereld dan De Telegraaf. Maar de Amsterdamse uitgever moet met zijn tijd mee. En die is hard voor krantenbedrijven. Dat merken oudgedienden bij de Telegraaf Media Groep (TMG). Een staking hangt in de lucht.

De directie van TMG wil het salaris bevriezen van medewerkers die meer verdienen dan 10 procent boven het maximum van hun salarisschaal. Dat treft enkele honderden drukkers en ander niet-journalistiek personeel met een lang dienstverband die vallen onder de grafimedia-cao. „De inkomsten van de uitgeverij staan onder druk”, zegt een woordvoerder van TMG. „En dan ga je extra letten op de uitgaven. Ook op de loonkosten.” Met de maatregel bespaart TMG op termijn enkele miljoenen euro’s, aldus de woordvoerder.

De vakbonden FNV Kiem en CNV Media pikken dat niet. Het akkoord dat de TMG-directie en de centrale ondernemingsraad hebben afgesproken moet voor maandagmiddag één uur van tafel. Zo niet, dan is een staking het uiterste actiemiddel.

Dat zou uniek zijn voor De Telegraaf. De krant dreigt voor het eerst in 61 jaar niet uit te komen. Bijna vijf jaar na de oorlog, tot maandag 12 september 1949, mocht De Telegraaf niet verschijnen wegens nazisympathieën.

Bestuurder Peter Bloemendaal van CNV Media noemt het heel jammer dat er straks acties nodig zijn om alsnog overeenstemming tussen beide partijen te krijgen. „Sinds het principeakkoord er lag, eind december, hebben wij bezwaren geuit tegen het plan om bovenmatige, of liever bovenschalige, salarissen aan te pakken. De directie heeft daar niet op gereageerd. Actie is het laatste middel.” Afgelopen donderdag besloot een kleine tweehonderd medewerkers tot een ultimatum aan de directie.

Ans Kramp, voorzitter van de centrale ondernemingsraad (COR), noemt het „schandelijk” dat de bonden nu dreigen met een werkonderbreking. „Wij hebben ze bijna gesmeekt om mee te onderhandelen, maar ze hadden geen zin om mee te praten over bovenmatige beloning.” In ruil voor loonsverhoging is in de cao voor grafisch personeel afgesproken dat op decentraal niveau, binnen bedrijven, afspraken mochten worden gemaakt tussen directie en medezeggenschap over bovenmatige beloning.

Kramp noemt het een heel redelijke afspraak die ondernemingsraad en directie hebben gemaakt. „De betreffende salarissen worden zeer gelijkmatig aangepast.” Mensen met een relatief hoog salaris krijgen weliswaar loonsverhoging als die in een nieuwe cao zou worden opgenomen, maar die wordt verwerkt in hun salaris.

„Het gaat om de gelijkheid in het bedrijf”, zegt COR-voorzitter Kramp. „De ene drukker aan de pers verdient 3.400 euro per maand en de andere die hetzelfde werkt doet krijgt 2.200 euro. Dat zou niet zo moeten zijn, maar dat is gegroeid in de loop der jaren.” Drukkers in Amsterdam hebben een dertiende maand, maar drukkers van dochterbedrijf HDC Media in Alkmaar hebben die niet.

„Waar ik echt heel boos over ben”, zegt Kramp, „is dat een heel kleine groep medewerkers het besluit tot actie heeft genomen. Ik snap dat niet. De directie wilde het akkoord uitleggen aan de grafici, maar kreeg te horen dat zij niet hoefde te komen.”

Volgens de woordvoerder van TMG was de directie verrast dat acht maanden na het akkoord van december de bonden deze week met een ultimatum kwamen.

Dat is logisch, zeggen de bonden. De maatregel wordt dezer dagen op de eerste afdelingen ingevoerd. Naarmate individuele werknemers meer inzicht kregen in de directe gevolgen van het akkoord begonnen leden zich te roeren. Dat leidde vorige week tot een actievergadering. En mogelijk tot een staking bij De Telegraaf.

    • Jan Benjamin