Roosendaal 'te rigide'

Het sluitingsbevel voor vijf jaar van een illegaal verkooppunt van softdrugs in Roosendaal is te lang en te rigide. De Raad van State heeft dat vanochtend geoordeeld in de zaak die een kledingwinkel had aangespannen tegen de gemeente.

Roosendaal probeert de laatste jaren een einde te maken aan een grote toestroom van drugstoeristen uit België en Frankrijk. Ook wil de gemeente drugscriminaliteit bestrijden. In 2009 besloot toenmalig burgemeester Marijnen (CDA) dat gedogen van de verkoop van softdrugs moest worden beëindigd. Coffeeshops worden ook niet langer gedoogd.

De Raad van State zegt dat een sluitingsbevel op grond van de Opiumwet moet kunnen worden opgeheven als de overtreding is beëindigd. De huidige (waarnemende) burgemeester Huijbregts (VVD) wilde vanmorgen niet reageren en eerst de uitspraak bestuderen. „Het is een tegenvaller”, zegt haar woordvoerder. „De burgemeester moet een nieuw besluit nemen.” Volgens de woordvoerder behoort een kortere sluiting dan de huidige vijf jaar „tot de mogelijkheden”.

Huijbregts’ voorganger Marijnen zei in 2008 dat de voordelen van softdrugs gedogen niet opwogen tegen de nadelen. „Softdrugs verkopen is geen recht”, zei de toenmalige burgemeester in deze krant.