RDM kreeg ook steun van China

De miljoenengaranties die Willem Scholten als directeur van het Rotterdamse Havenbedrijf ruimhartig verstrekte aan het RDM-concern waren helemaal niet nodig. Want RDM-eigenaar Joep van den Nieuwenhuyzen, een vriend van Scholten, had uit onverwachte hoek al compensatie geregeld voor het laten schieten van een omstreden duikbotenleverantie aan Taiwan. Dat betoogde het Openbaar Ministerie gisteren bij de tweede zittingsdag in de omkopingszaak rond Scholten.

Hét argument dat de voormalige havendirecteur steeds heeft gebruikt om voor ruim 180 miljoen aan garanties op leningen voor RDM te verstrekken, luidde dat dit defensieconcern compensatie verdiende voor het laten varen van een omstreden duikbotenleverantie aan Taiwan, eind 2002. Aartsvijand China dreigde volgens Scholten met een boycot van de Rotterdamse haven als die order werd doorgezet, een potentiële miljardenstrop.

Uit notulen van de raad van commissarissen van RDM-dochter MD Helicopters uit januari 2003, die justitie gisteren toonde, blijkt dat Van den Nieuwenhuyzen bij China zelf al een schadeloosstelling had geregeld. In de bewuste commissarissenvergadering deelt Van den Nieuwenhuyzen mee dat „China voor 100 miljoen dollar compensatie verstrekt voor het niet leveren van onderzeeboten aan Taiwan”.

Willem Scholten, die namens het Havenbedrijf ooit 5 miljoen dollar voor de overname van MD had geleend, was bij de vergadering aanwezig. Hij verklaarde gisteren voor de rechtbank zich de opmerkelijke Chinese compensatie niet te kunnen herinneren.

Van den Nieuwenhuyzen deed vanaf 2003 volop zaken met China. In de stad Nanchang zette hij een joint venture op met staatsbedrijf Hongdu Aviation voor de assemblage voor MD-helikopters, een fabriek die hij eerder had beloofd op de Rotterdamse Maasvlakte te bouwen. En hij participeerde nabij dezelfde miljoenenstad in een golf- en vastgoedcomplex, het Mingya European Resort. Sinds RDM in 2004 goeddeels failliet ging, bleef Van den Nieuwenhuyzen in China actief.

Volgende week gaat de strafzaak tegen Scholten verder.

    • Philip de Witt Wijnen