nrc.nl/opinieblog Wat zou u de koningin adviseren?

Ziet u – ongeacht uw politieke voorkeur – nog heil in een samenwerkingsverband tussen PVV, CDA en VVD? Wat is nu eigenlijk belangrijker: een stabiele regering, partijbelangen of een coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag?