Kardinaal trekt boetekleed aan

De Belgische kardinaal Danneels heeft gisteren erkend dat hij ernstige fouten heeft gemaakt bij de afwikkeling van een zaak, waarbij een bevriende bisschop zijn neefje jarenlang seksueel heeft misbruikt.

Danneels, tot eind vorig jaar hoofd van de Belgische Katholieke Kerk, verzuimde aan te dringen op het ontslag van Roger Vangheluwe, bisschop van Brugge, nadat hij dit voorjaar was ingelicht over de misbruikzaak. Deze kon wat hem betreft tot zijn pensioen, een jaar later, aanblijven. Toen de zaak in april toch in de openbaarheid kwam, kreeg Vangheluwe onder druk alsnog ontslag.

„Mijn zwaarste beoordelingsfout is dat ik het ontslag van bisschop Vangheluwe niet heb gevraagd”, aldus Danneels in een vandaag gepubliceerd vraaggesprek met het weekblad Knack. „Ik dacht, verkeerdelijk, dat de familie, die de zaak al 24 jaar binnenskamers hield, dit ook zo wilde houden.”

Eind vorige maand werd via het Vlaamse dagblad De Standaard bekend dat Danneels had gepoogd de kwestie in de doofpot te stoppen. De krant had bandopnames toegespeeld gekregen, gemaakt door het inmiddels volwassen slachtoffer, van een gesprek tussen Danneels, Vangheluwe, diens neef en andere leden van de familie.

Volgens Danneels was hij ten onrechte ingegaan op Vangheluwes uitnodiging tot een gesprek met de familie. „Noem het naïviteit”, aldus de kardinaal. Achteraf bezien had hij beter een gesprek met de misbruikte neef kunnen voeren, erkent hij nu. „Er gaat geen minuut voorbij dat ik niet denk aan de tragedie die het slachtoffer doormaakt.”

Dit voorjaar raakte de Belgische Katholieke Kerk, net als zusterkerken elders in de wereld, in opspraak door onthullingen over vele tientallen gevallen van pedofiele priesters, die jarenlang ongestoord hun lusten konden botvieren op minderjarige jongens en meisjes. In juni deed justitie een inval bij Danneels op zoek naar belastend materiaal. Bij hem werd echter niets verdachts gevonden.