Hervorming WW en zorg struikelblok

Hervorming van het ontslagrecht en de WW, meer marktwerking in de zorg en de omvang van investeringen in thuis- en ouderenzorg zijn de struikelblokken in de onderbroken formatie tussen VVD, CDA en PVV.

Bij al deze dossiers staan VVD en CDA tegenover de PVV. Dat bevestigen bronnen bij VVD en CDA.

Door de WW-duur in te korten en het ontslagrecht te versoepelen willen VVD en CDA de arbeidsmarkt hervormen. Dat leidt op lange termijn tot een verbetering van de overheidsfinanciën. De PVV verzet zich daartegen, waardoor er op andere terreinen moet worden bezuinigd in de overheidsuitgaven. Maar die aanvullende bezuinigingen hebben zulke grote effecten op de koopkracht van lage en middeninkomens dat de onderhandelende partijen die niet voor hun rekening willen nemen.

VVD en CDA willen in de gezondheidszorg grote bezuinigingen doorvoeren. Dat moet deels gebeuren door het verder doorvoeren van marktwerking in de zorgsector. De PVV verzet zich tegen grote structuurveranderingen in de zorg. VVD en CDA zijn weer tegen de omvang van de extra investeringen die de PVV in thuis- en ouderenzorg eist. PVV-Kamerlid Agema heeft de afgelopen jaren felle kritiek geuit op de kwaliteit van de ouderenzorg.

Dat de partijen nog geen overeenstemming hebben over deze struikelblokken betekent niet dat er een patstelling in de onderhandelingen is, zeggen bronnen bij de partijen. In de eindfase van de formatie zijn er altijd een paar grote dossiers die in onderlinge samenhang moeten worden opgelost.

Overigens hebben VVD-leider Rutte, PVV-leider Wilders en CDA-fractievoorzitter Verhagen de onderhandelingen stilgelegd in afwachting van de conclusies van de gisteravond benoemde informateur Herman Tjeenk Willink. Die werd aangesteld nadat Geert Wilders vrijdag zei geen vertrouwen meer te hebben in het CDA.

Na het opstappen van het dissidente CDA-Kamerlid Ab Klink maandag, is dat vertrouwen bij Wilders weer terug. Ook VVD en CDA hebben weer aangegeven de formatieonderhandelingen te willen hervatten.

    • Derk Stokmans