Diamond zou Barclays naar de VS kunnen verhuizen

De promotie van Bob Diamond tot topman van Barclays is geen verrassing. De drijvende kracht achter de zakenbankdivisie van het Britse bankconcern was al in 2004 een kandidaat voor de toppositie, en de opkomst van Barclays Capital (BarCap) sindsdien – de divisie heeft in het eerste half jaar van 2010 ruim 80 procent bijgedragen aan de winst vóór belastingen van het concern – heeft van hem een gedoodverfde winnaar gemaakt.

De vraag is wat dit besluit betekent voor de toekomstige structuur van Barclays. De Britse toezichthouder op de banken, die volgend jaar zijn rapport uitbrengt, onderzoekt of het nodig is te eisen dat kredietverleners hun activiteiten scheiden. De bazen van Barclays moeten ieder mogelijk scenario onder ogen zien.

Oppervlakkig gezien verandert de promotie van Diamond niets. Hij heeft beloofd de strategie van zijn voorganger John Varley, die alle activiteiten van de bank onder één dak wilde houden, voort te zetten. Hij zal van New York, waar het hoofdkwartier van BarCap zit sinds de overname van het Amerikaanse deel van Lehman Brothers, terugkeren naar Londen. De uitgesproken wens van de bank om de winst van BarCap te beperken tot een derde van het concerntotaal moet nog worden losgelaten.

Maar een Amerikaanse zakenbankier die berucht is om zijn hoge salaris aan het roer zetten zal veranderen hoe Barclays reageert op oproepen tot een transformatie. Zelfs als de toezichthouder de zakenbankdivisie niet wil afsplitsen, zorgen Diamonds trans-Atlantische perspectief en zijn associatie met de voornaamste geldmachine van Barclays ervoor dat hij wellicht minder bereid is tot het sluiten van compromissen.

De Verenigde Staten zouden wel eens een gastvrijere indruk kunnen maken dan Engeland. De herstructurering van de Amerikaanse bankensector heeft niet geleid tot een gedwongen afsplitsing van de zakenbankactiviteiten, en er is ook niet veel vooruitgang geboekt met het invoeren van een bankbelasting. De Britse versie daarvan zou Barclays daarentegen ettelijke honderden miljoenen ponden per jaar kunnen kosten. Diamond zou dus tegenover de aandeelhouders met recht kunnen betogen dat Barclays in de Verenigde Staten beter af is.

Zelfs als zo’n stap Barclays zou nopen zijn Britse consumentenbank af te stoten, is Diamond wellicht eerder bereid dat te overwegen dan zijn voorganger. De toezichthouder zal daar rekening mee houden bij zijn beraadslagingen de komende maanden.

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • George Hay