Barroso krijgt scherpe kritiek in Straatsburg

De eerste ‘state of the union’ van José Manuel Barroso, gisteren in het Europees Parlement in Straatsburg, heeft geleid tot scherpe kritiek van vooral de socialistische en liberale fracties. De toespraak van de voorzitter van de Europese Commissie ging volgens de fractieleiders te veel over de plannen en werkzaamheden van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, en beschreef niet hoe de EU eraan toe is.

„De toestand van de EU is niet goed”, zei Martin Schulz, leider van de socialistische fractie, „en het zou goed zijn geweest als we van u hadden gehoord waarom dat zo is”. Het was „een werkprogramma” en geen „analyse van de toestand van de Unie”.

De leider van de liberale fractie, Guy Verhofstadt, zei dat de EU „het leiderschap” in de wereld is kwijtgeraakt. Volgens hem heeft de EU dringend een nieuwe strategie nodig voor het buitenlands beleid. Hij zei dat EU-buitenlandcoördinator Catherine Ashton aanwezig had moeten zijn bij het debat. De leider van de christen-democratische fractie, Joseph Daul, riep de Commissievoorzitter op om met „provocerende voorstellen” te komen.

In zijn rede ging Barroso vooral in op de economische crisis. Volgens hem heeft de EU zich daarin goed weten staande te houden. Hij kondigde aan dat de Commissie aan het eind van de maand met nieuwe „dringende” wetsvoorstellen zal komen voor economisch beleid en hij drong aan op betere afstemming tussen de EU-landen. „Europa moet laten zien dat het méér is dan 27 nationale oplossingen. Of we zwemmen samen of verdrinken los van elkaar.”

De Commissievoorzitter zei ook dat de EU een belangrijker rol moet spelen op het wereldtoneel. Om dat te bereiken is het volgens hem noodzakelijk om te komen tot een gezamenlijk defensiebeleid.

De zaal van het Europees Parlement was vol. Maandag besloten de fracties om Europarlementariërs toch geen boete te geven als ze zouden wegblijven. Het idee was dat een deel van de dagvergoeding zou worden ingehouden bij afwezigheid. Fractieleiders waren bang dat het een rare indruk zou maken als Barroso in het zicht van de camera’s voor een halflege zaal zou spreken.