Opinie

    • Paul Luttikhuis

Australiërs eisen klimaatbeleid

Roodharigen in Melbourne eisen klimaatbeleid (Foto AFP)Roodharigen in Melbourne eisen klimaatbeleid (Foto AFP)

Klimaatbeleid is voor de Australiërs al jaren een heet hangijzer. De burgers eisen van hun regering een krachtig beleid, waarin wordt gestreefd naar een forse reductie van de uitstoot van broeikasgassen. De industrie vraagt om duidelijkheid, zodat ze een beetje kan plannen. Sociaal-democraat Kevin Rudd won een paar jaar geleden mede de verkiezingen met die belofte. Binnen zijn partij leidde het halfslachtige klimaatbeleid tot grote spanningen en uiteindelijk tot de val van Rudd.

De nieuwe sociaal-democratische regering, die dezer dagen met enig kunst- en vliegwerk tot stand is gekomen, zal de wens van de kiezer moeten respecteren en opnieuw moeten zoeken naar een manier om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen - alleen al door de afhankelijkheid van de Groenen. Maar daarbij zal ze zeer waarschijnlijk net als de vorige keer in conflict komen met de krachtige steenkolenlobby in het land (lees ook hier en hier).

De belangstelling bij de bevolking voor klimaatverandering is opmerkelijk want de Australiërs hebben een slechte reputatie als het om de uitstoot van kooldioxide gaat. Volgens het CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) is de uitstoot in Australië in de laatste kwart eeuw twee keer zo snel gestegen als in de meeste andere landen. In Australië leeft 0,32 procent van de wereldbevolking, maar die is samen verantwoordelijk voor 1,43 procent van de CO2-uitstoot – 4,5 keer zoveel als het wereldgemiddelde en net iets minder dan in de VS.

Kennelijk maakt de bevolking zich grote zorgen over de opwarming - groter dan de regering. Misschien niet helemaal onlogisch in een land waar de bevolking jaarlijks geconfronteerd wordt met droogte en bosbranden (lees hier en hier), en waar volgens recent onderzoek blijkt:

[…] that by 2030, temperatures will rise by about 1 ºC over Australia – a little less in coastal areas, and a little more inland - later in the century, warming depends on the extent of greenhouse gas emissions. If emissions are low, warming of between 1 ºC and 2.5 ºC is likely by around 2070, with a best estimate of 1.8 ºC. Under a high emission scenario, the best estimate warming is 3.4 ºC, with a range of 2.2 ºC to 5 ºC.
Further, the report indicates there will be changes in temperature extremes, with fewer frosts and substantially more days over 35 ºC. It also predicts that decreases in annual average rainfall are likely in southern Australia - rainfall is likely to decrease in southern areas during winter, in southern and eastern areas during spring, and along the west coast during autumn. For 2030, there will be little annual rainfall change in the far north.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis