Zieke werkloze moet ander werk zoeken

Werklozen die langdurig ziek zijn moeten ook ander, vergelijkbaar werk zoeken voordat zij in de Ziektewet kunnen komen. Dat stelt demissionair minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken, CDA) in een brief die hij gisteren naar de Tweede Kamer stuurde.

Nu komen veel langdurig zieke werklozen vrijwel automatisch in de Ziektewet als ze hun eigen werk niet meer kunnen doen. Donner wil onderzoeken of de wet zo kan worden aangepast dat zieke werklozen ook naar ánder werk moeten zoeken vóór ze een uitkering krijgen. Daarmee wil hij voorkomen dat langdurig zieke werklozen vrijwel geruisloos van de arbeidsmarkt verdwijnen.

Ook wil de minister de begeleiding van deze groep werklozen verbeteren. In 2009 kregen 180.000 zieke werklozen een uitkering in het kader van de Ziektewet, blijkt uit een recent rapport van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI). Anderhalf jaar later was 77 procent van hen nog niet aan het werk. De begeleiding van zieke werklozen kan beter, concludeert de IWI dan ook.

Uitkeringsinstantie UWV, dat verantwoordelijk is voor de reïntegratie van zieke werklozen, zou deze groep onvoldoende begeleiding bieden, stelt de Inspectie. De begeleiding die er wel is, zou zich volgens de onderzoekers van het IWI te veel richten op het oplossen van de medische problemen en te weinig op het vinden van een nieuwe baan.

Minister Donner onderschrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer de kritiek van het IWI. Op zijn verzoek heeft het UWV inmiddels maatregelen genomen om meer zieke werklozen sneller aan het werk te helpen. „Daarbij gaat het met name om een betere regie”, zegt een woordvoerder van de uitkeringsinstantie. „We gaan zorgen dat deze werklozen eerder door een van onze werkcoaches benaderd wordt en we gaan meer vaart in het proces brengen.”

Volgens het UWV gaat het echter om een ‘lastige groep werklozen’. „Werklozen die niet zo lang ziek zijn, een paar weken bijvoorbeeld, kunnen we wél goed aan ander werk helpen, maar het is erg moeilijk om mensen die langer ziek zijn weer aan het werk te krijgen. Dat is echter geen reden om ze te laten zitten. We gaan het dus gewoon proberen.”

Het kabinet is al langer bezig met een aanpassing van de Ziektewet. Afgelopen vrijdag diende minister Donner nog een voorstel in bij de Tweede Kamer om WW-uitkeringen voortaan niet langer te verlengen met de periode dat een werkloze ziek is, zoals nu nog het geval is. Ook deze aanpassing moet zieke werklozen prikkelen om weer aan het werk te gaan, stelt Donner.