Zelfbeeld jeugd VS onmeetbaar hoog

Het zelfvertrouwen van Amerikaanse jongeren is de laatste decennia zo sterk gestegen, dat een eventuele verdere stijging nauwelijks meetbaar is. Psychologen stellen daarom voor de gangbare test aan te passen. Ook pleiten ze ervoor – in Review of General Psychology (september) – om de programma’s die het zelfvertrouwen van de Amerikaanse jeugd moesten vergroten als afgerond te beschouwen .

Maar niet als geslaagd. Ondanks het gestegen zelfvertrouwen presteren Amerikaanse studenten nog steeds slechter dan die in andere westerse landen. Ook is bijvoorbeeld hun drugsgebruik niet afgenomen. Maar volgens de psychologen was allang duidelijk dat het verbeteren van het zelfvertrouwen van kinderen niet de gedroomde oplossing voor sociale problemen was die veel beleidsmakers er zo graag in zagen. In de Verenigde Staten zijn vanaf de jaren negentig allerlei programma’s geïmplementeerd om het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten, soms bijvoorbeeld zelfs door op school foute antwoorden niet te verbeteren.

De psychologen toonden al eerder aan dat het zelfvertrouwen van Amerikaanse jongeren tussen 1968 en 1994 sterk was gestegen. Nu bekeken ze latere onderzoeken onder gezonde Amerikaanse scholieren en studenten. Die hadden aangegeven in hoeverre ze het eens waren met stellingen als ‘over het algemeen ben ik tevreden met mezelf’. Van ruim tweehonderd onderzoeken onder tienduizenden jongeren werden de gegevens (verzameld tussen 1988 en 2008) opnieuw geanalyseerd.

De 11- tot 13-jarigen vertoonden de sterkste stijging; de stijging onder studenten vlakte al wat af. Maar die zaten ook bovenin de schaal: in 2008 haalde 18 procent het maximum van 40 (de modale score); 51 procent had 35 of hoger.