Rapport: ganzen opnieuw overal welkom

Het beheer van ganzen kan tot bijna dertig procent goedkoper. Dat levert maximaal ruim acht miljoen euro per jaar op. Daartoe moeten de huidige vaste foerageergebieden voor ganzen verdwijnen en moeten vaste vergoedingen aan boeren in deze speciale ganzengebieden worden afgeschaft.

Dat staat in een rapport dat in opdracht van demissionair minister Verburg (LNV, CDA) is gemaakt door het Centrum voor Landbouw en Milieu en het Landbouw Economisch Instituut.

De aanbeveling betekent in feite een terugkeer naar het beleid van zeven jaar geleden. Sinds 2003 zijn ganzen alleen welkom in zogenoemde foerageergebieden, waar ze met rust worden gelaten: 80.000 hectare waarvan het merendeel boerenland is. Boeren in deze gebieden krijgen een vaste vergoeding voor het beheer, plus voor eventuele schade. Boeren buiten de foerageergebieden komen enkel in aanmerking voor schadevergoeding, mits zij kunnen aantonen dat ze alles in het werk stellen om de ganzen te verjagen, al dan niet met hulp van afschieten.

De onderzoekers noemen het draagvlak voor hun voorstel onder maatschappelijke organisaties zoals de Vogelbescherming groot. Nu nog worden jaarlijks ongeveer 100.000 ganzen en smienten afgeschoten. Boeren zullen met het voorstel „meer moeite hebben”, stellen de de onderzoekers, omdat zij door het verdwijnen van de foerageergebieden hun vast vergoeding verliezen. Anderzijds is voor de boeren positief „dat de ganzen niet meer verjaagd hoeven te worden om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen”.

Tot driekwart van alle ganzen in Europa, ongeveer twee miljoen, overwintert in Nederland. Dit kostte Nederland de afgelopen jaren gemiddeld 17,5 miljoen per jaar. De kosten stijgen volgens de onderzoekers bij voortzetting van het huidige beleid tot bijna 29 miljoen in 2015. Dit komt „doordat er meer ganzen komen, ze langer blijven en door stijgende gewasprijzen, waaraan de schadevergoedingen zijn gekoppeld.”

    • Arjen Schreuder