Out of the box formeren

Crisis vergt creativiteit. Nu iedere voor de hand liggende coalitie kapot geruzied is, wordt het tijd voor fantasierijkere oplossingen. Ik doe alvast een voorzet.

Optie 1: het fundi-kabinet, bestaande uit SGP en ChristenUnie met gedoogsteun van de PVV. Een minderheidskabinet weliswaar, maar stabieler krijg je ze niet. Het enige medisch-ethische struikelblok: wat doe je met moslima’s die een abortus willen – verbieden of toejuichen?

Optie 2: het dissidentenkabinet, bestaande uit Groep Veerman, Groep Weisglas en Groep Lubbers, gedoogd door Ab Klink. Totaal niet stabiel, maar daarom des te geschikter voor tv.

Optie 3: het mastodontenkabinet, bestaande uit de KVP, SDAP en ARP – met Herman Wijffels als premier. Niet erg slagvaardig, maar wel door de wol geverfd. Minpuntje: zodra er één overlijdt, zijn ze hun meerderheid kwijt.

Optie 4: het eenmanszakenkabinet, bestaande uit Mark Rutte. Nooit vertoond, maar binnen een dag geformeerd. Marks zelfgedroomde ‘proeve van een regeerakkoord’ schijnt al in de maak te zijn.

Optie 5: het Grote Linkse Pact-kabinet, bestaande uit PvdA, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, Omroep Llink, Greenpeace en Milieudefensie. Kabinetsmotto: ‘Iedereen telt mee. Behalve Emiel Roemer.’

Optie 6: het demissionaire kabinet-Balkenende IV. Zo voor de hand liggend dat niemand eraan dacht. Grootste voordeel: bestaat al langer dan Balkenende I, dus geruststellend stabiel. Grootste nadeel: Jan Peter Balkenende.

Optie 7: het Photoshop-kabinet. Beatrix nodigt alle fractieleiders één voor één uit op het bordes en wijst Ivo Opstelten aan als fotograaf, die er op zijn laptop een werkbare meerderheid van klust.

Optie 8: het Wiki-kabinet, bestaande uit who ever. Een democratischer variant is ondenkbaar en het regeerakkoord kan doorlopend worden aangepast. Voorkeurscoalitie van Rita Verdonk.

Optie 9: het extra-parlement kabinet, bestaande uit tien nog op te richten partijen die wel met elkaar door een deur kunnen. 9 september nieuwe verkiezingen.

Optie 10: het stap-over-je-eigen-schaduwkabinet, bestaande uit alle partijen – met een moratorium op alle kwesties. Wel zo rustig.

Rob Wijnberg

    • Rob Wijnberg