nrc.nl/ wetstratees

Als het crisis is in de politiek, schakelen Belgen over op vakjargon, het Wetstratees. Een klein verklarend woordenboek.