next denkt Mening van de krant

‘Jouw column op de opiniepagina – is dat nu het hoofdredactioneel commentaar?’ Die vraag is mij de afgelopen dagen door verschillende lezers gesteld. Het antwoord is eenvoudig: nee, het commentaar, waarin de ‘mening van de krant’ wordt verwoord, staat er nog steeds gewoon boven.

Maar de vraag werpt wel een interessante kwestie op. Een hoofdredacteur die openlijk zijn opvattingen over politieke en maatschappelijke kwesties verkondigt – schaadt dat niet de objectiviteit van de krant?

Nu kun je over het begrip objectiviteit natuurlijk talloze filosofische boompjes opzetten, met als meest waarschijnlijke conclusie dat een krant altijd ‘gekleurd’ is – door de keuzes die ze maakt, de invalshoek die ze kiest, de vragen die ze stelt en de woorden die ze gebruikt. De hoofdredacteur heeft daar uiteraard invloed op – en laat zich daarbij, net als iedereen, leiden door zijn eigen opvattingen en vooroordelen.

Die invloed moet overigens niet worden overschat. Wie denkt dat de mening van de hoofdredacteur zich zomaar laat vertalen naar de hele krant, overschat haar schromelijk. Aan nrc.next werken ruim dertig eigen redacteuren, circa 190 NRC Handelsblad-redacteuren en tientallen freelancers, correspondenten, columnisten, vormgevers en fotografen mee. Honderden mensen met allemaal hun eigen wereldbeeld, die in volledige onafhankelijkheid hun journalistieke keuzes maken.

Maar voor zover de invloed wel bestaat, betracht nrc.next daarin zoveel mogelijk transparantie. Liever openlijke subjectiviteit dan geveinsde objectiviteit. Vandaar dat ik de column gewetensvol blijf schrijven. En vandaar ook deze rubriek, waarin ik dat soort keuzes probeer te verantwoorden, zoals het hoort in een moderne krant.

Rob Wijnberg

hoofdredacteur én columnist van nrc.next

Twitter: @robwijnberg

    • Rob Wijnberg