Kort nieuws Wetenschap

Meer kans op obesitas bij baby’s die slecht slapen

Door onze redactie wetenschap

Rotterdam, 7 sept. Slaapgebrek in de baby- en peutertijd verhoogt het risico op obesitas. Voor het kwart van de baby’s en peuters dat ’s nachts het minste slaapt, is het risico bijna tweemaal zo hoog als voor de overige baby’s en peuters. Hoe lang een kind overdag slaapt, maakt geen verschil. Dat noteert de Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine (septembernummer). Gedurende vijf jaar volgden onderzoekers bijna 2.000 kinderen van 0 tot en met 13 jaar. Alleen bij de jongste kinderen (0 tot en met 4 jaar) was de hoeveelheid slaap een voorspeller van de kans dat ze vijf jaar later obesitas hadden.

ESA-satelliet meet weer zwaartekracht

Door onze redactie wetenschap

Rotterdam, 7 sept. De zwaartekrachtsatelliet Goce is gerepareerd en zal zijn metingen hervatten. Dat meldt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Op 8 juli ontstonden problemen in de computers aan boord van Goce. De meetgegevens die de satelliet verzamelt over het aardmagnetisch veld, werden daardoor niet langer naar de aarde gestuurd. Sneller dan gedacht zijn die computerproblemen nu gelokaliseerd en opgelost. Dat gebeurde aan de hand van spaarzame gegevens die nog wel naar de aarde doorkwamen, en met speciaal ontwikkelde software. Daarnaast werd de vloer waarop de computers staan 7 graden Celsius warmer gemaakt.

Vitamine D

Door onze redactie wetenschap

Rotterdam, 7 sept. Een laag vitamine D-niveau bij de geboorte is een risicofactor voor het ontwikkelen van schizofrenie. Maar hetzelfde geldt voor een hoog vitamine D-niveau. Gemiddelde waarden blijken het gunstigst. Dat meldt de Archives of General Psychiatry. De resultaten zijn opmerkelijk, want over het algemeen worden alleen extreem hoge vitamine D-waarden als schadelijk gezien. De onderzoekers stellen dan ook dat de aanbevolen hoeveelheden vitamine D, met name voor zwangeren, niet zomaar moeten worden verhoogd. In verschillende landen is daarvan sprake nu recent onderzoek vitamine D-gebrek in verband bracht met verhoogde sterfte, diabetes type I, MS en cognitieve achteruitgang.