ik@nrc.nl

In de schemer, op weg naar huis, fiets ik langs het gevangeniscomplex en kijk naar de verlichte, betraliede raampjes. Net als ik me afvraag wat zich daarachter afspeelt, hoor ik luid geroep uit de richting van het gebouw. Op de stoep, bij het hek langs het gevangenisterrein, staat een vrouw met een hond. Dan zie ik voor een van de verlichte raampjes een silhouet verschijnen. Er klinkt geschreeuw.

Wat de boodschap uit het gevang is kan ik niet verstaan, maar voor de vrouw op de stoep is het duidelijk.

Ze roept: „Ik ook van jou.”

Marijn de Jong

Ook een ikje maken? Max. 120 woorden naar ik@nrc.nl

    • Marijn de Jong