Strip over Mohammed wordt vast niet geplaatst

Ik ben inmiddels behoorlijk teleurgesteld over de manier waarop de media, en helaas ook een kwaliteitskrant als NRC Handelsblad, omgaan met spottende uitingen over religie. Zo ook afgelopen zaterdag met Kama. Vooral de dubbele standaard die gehanteerd wordt over waar wel en niet grappen over worden gemaakt, is storend. Als deze strip over Mohammed in plaats van Jezus was gegaan, dan had de redactie van deze krant hem nooit geplaatst. Bang voor bedreiging, bang beschuldigd te worden van haat zaaien.

Blijkbaar moet je als gelovige christen de conclusie trekken dat je van de media pas enige terughoudendheid mag verwachten in het beledigen van je geloofsovertuiging, als je dreigt met geweld. Ik zie in deze krant tenminste nooit spottende grappen over Mohammed.

Als christen wil ik me verdraagzaam en respectvol opstellen. Ik hoop dat respect enigszins terug te vinden in een beschaafd medium als NRC Handelsblad.

Maarten Brands

Utrecht

    • Maarten Brands