'Minder vertrouwen in kleine verzekeraars'

De lage rente plaagt ook verzekeraars. Maar consumenten konden problemen bij verzekeraars niet zien aankomen. Dat moet veranderen, vindt Edmond Hilhorst.

Verzekeraars moeten recente informatie over hun financiële situatie structureel openbaar maken. De consument weet dan waar hij aan toe is en kan zelf bepalen welke risico’s hij neemt als hij een verzekering bij ze af wil sluiten.

Dit zegt Edmond Hilhorst, mede-oprichter en directeur van de vergelijkingssite Independer.nl.

De oproep volgt op het faillissement van de autoschadeverzekeraar Ineas afgelopen zomer en de problemen van overlijdensverzekeraar Quantum Leben die onder verscherpt toezicht staat van de toezichthouder in Liechtenstein. De verzekeraars hebben, net als de pensioenfondsen, last van de lage lange rente.

Hilhorst kreeg na het omvallen van Ineas honderden e-mails over de zaak. Ook stelden bezoekers van Independer.nl de vraag waarom de grootste financiële vergelijkingssite niet eerder gewaarschuwd had. De oud-bankier wil graag dat consumenten betere informatie krijgen over de financiële stand van zaken bij een verzekeraar. „De Nederlandsche Bank wil daar eigenlijk niet over praten. Maar de verzekeringsbranche zelf lijkt er in ieder geval over na te willen denken.”

U kreeg van uw klanten verwijten dat u niet tijdig informatie had verstrekt?

„We kunnen pas waarschuwen of informatie geven als er informatie is. Vaak weten we het niet. En als we wel wat weten moeten we voorzichtig zijn, want je wilt ook geen geruchtenstroom op gang brengen. Minister van Financiën Jan Kees de Jager heeft onlangs nog gezegd dat hij Lakeman-achtige oproepen strafbaar wil stellen.”

U heeft via de website wel gewaarschuwd voor verzekeraar Quantum. De mensen die via uw site een polis hebben afgesloten bij Quantum hebben een email gekregen van Independer.nl

„Daarmee gingen we al redelijk richting de grens. Die grens begrijp ik trouwens vanuit het oogpunt van de toezichthouder. Die is erg terughoudend met informatie. Men zegt niets. Wij weten dat er regelmatig verzekeraars zijn die onder toezicht worden geplaatst. Meestal loopt het goed af en worden de problemen stilzwijgend opgelost. Je wilt ook geen paniek creëren, je wilt niet dat mensen plots in grote getale weglopen bij een verzekeraar. Maar gezien vanuit de consument is het geen goed standpunt.”

Waarom niet? De consument heeft ook niets aan paniek.

„Nee. Maar we horen nu van consumenten dat ze na Ineas en Quantum, en ook de tijdelijke verkoopstop bij lijfrenteverzekeraar Paerel, de kleine verzekeraars minder vertrouwen. Veel mensen interesseert het eigenlijk niet, maar de reactie van mensen die met dit onderwerp bezig zijn is om terug te keren naar de grote namen. Ik vind dat wel fascinerend. De grote namen in de financiële wereld hingen immers voor een groot gedeelte aan het infuus van de overheid tijdens de kredietcrisis. Het is ook geen goede ontwikkeling want zo krijg je weer dat een paar grote namen de markt beheersen.”

De consument loopt wel een financieel risico als een verzekeraar omvalt.

„Er is geen depositogarantiestelsel in de verzekeringssector. De spaarder krijgt een ton euro terug, de verzekerde niets. Als de verzekeraar omvalt ben je de inleg kwijt. Dat is niet zo erg als het gaat om een overlijdensverzekering want je bent nog niet dood en je kan elders – als je wordt geaccepteerd – een verzekering sluiten. Je hebt geen probleem als je tijdig overstapt, maar als je overlijdt op het moment van een faillissement is het niet duidelijk. Hetzelfde verhaal gaat op voor een autoverzekering. Maar de klanten van Ineas die voor 24 juni schade hebben geleden weten bijvoorbeeld nog altijd niet of ze die terugkrijgen. Het wordt een ander verhaal als het bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering betreft. De verzekeringsbranche heeft wel een soort afspraak dat men elkaar zal helpen, maar het zijn goede intenties, geen garanties.”

Is de oplossing voor het probleem voor een deel meer transparantie, net als in de bankensector?

„Ja. Wij zouden heel graag zien dat verzekeraars meer recente en relevante informatie bekendmaken. Nu publiceren een aantal solvabiliteitsgegevens. Maar een aantal verzekeraars doet dat per kwartaal en anderen weer per jaar. Er is ook een groep die helemaal geen officiële publicatieplicht heeft. Wij zouden graag zien dat actuele solvabiliteitsdata op vergelijkbare wijze openbaar wordt. Dan kunnen mensen bijvoorbeeld kiezen voor de betrouwbaarste, of juist voor een scherpe aanbieding bij een iets minder financieel stevige partij.”

U maakt zich zorgen. Is Independer.nl in gesprek met De Nederlandsche Bank?

„Nee, De Nederlandsche Bank praat niet met ons over zo’n onderwerp, want men praat sowieso niet met een marktpartij als Independer.nl over zulke zaken. Dat is wel jammer. Ook al omdat de centrale bank alle actuele informatie heeft over alle verzekeraars.”

Uw oproep lijkt bij voorbaat kansloos.

„Dat hoeft niet. Het zou kunnen dat er vanuit de verzekeraars wel beweging komt op dit vlak. De branche beseft zich terdege dat er een enorme vertrouwenscrisis is en het omvallen van Ineas helpt niet om deze te verhelpen. Verzekeraars worstelen met het probleem. Wij hebben contact met verzekeraars en het Verbond van Verzekeraars. Men wil in ieder geval nadenken over hoe we dit probleem kunnen aanpakken.”

    • Heleen de Graaf