Kunsten genereren veel inkomsten zelf

Arjo Klamer stelt dat de gewone man in opstand komt tegen de kunstsubsidies (NRC Handelsblad, 28 augustus). Hij is voorstander van het verminderen of zelfs afschaffen van kunstsubsidies.

Enkele tegenargumenten:

1. De begrotingen voor de kunsten zijn sinds de jaren zestig gestegen, maar minder dan de stijging van het bnp.

2. De kunsten zelf hebben de afgelopen decennia een enorme sprong gemaakt in het verhogen van hun eigen inkomsten en het vergroten van het publieksbereik: kunsteducatie, sponsorbijdragen, gelden van fondsen, stijging van toegangsprijzen, laagdrempeligheid door middel van festivals, commerciële programmering, commerciële zaalverhuur, marketing, enzovoorts. Er gaan op dit moment méér mensen naar de schouwburgen dan naar voetbalwedstrijden.

3. Per hoofd van de bevolking geeft de overheid namens de bevolking een geringer bedrag uit aan kunst dan de ons omringende landen.

4. Bovendien: wat kosten sportvoorzieningen? Wat kost de groenvoorziening in de steden?

Cor Wijn en Paul van Oort

Onafhankelijke kunstadviseurs

Brieven graag sturen naar opinie@nrc.nl

    • Cor Wijn
    • Onafhankelijke Kunstadviseurs
    • Paul van Oort