In beroep gaan kan zonder toestemming

In het commentaar ‘Recht op hoger beroep’ op 26 augustus stond ten onrechte: „Wie een boete van maximaal 500 euro of een celstraf niet hoger dan 4 jaar wordt opgelegd, moet toestemming vragen om in appèl te worden gehoord.”

Een zaak waarin een celstraf is opgelegd, kan moeilijk als een bagatel worden gekwalificeerd. Ook als die straf maar kort is, kan de veroordeelde in Nederland in beroep gaan zonder dat daarvoor toestemming nodig is.

Wel is het zo dat, als de rechter een delict waarvoor de wet de maximale duur van een gevangenisstraf op vier jaar heeft gesteld met een boete van niet meer dan 500 euro afdoet, een ingesteld hoger beroep slechts ter terechtzitting aanhangig gemaakt en behandeld wordt „indien zulks naar het oordeel van de voorzitter in het belang van een goede rechtsbedeling is vereist” (zie artikel 410a Wetboek van Strafvordering).

Mr. A.H. Brandt Corstius

Bridel, Luxemburg

    • Mr. A.H. Brandt Corstius